A mozgás, a mozgás tudatos fejlesztése bizonyítottan jó hatást gyakorol a gyermekek óvodai és iskolai teljesítményére. Ennek a folyamatnak kiemelten fontos szakasza az egészen korai időszak mellett az iskolakezdés előtti néhány év.

Ahhoz, hogy a tanulás öröm lehessen, a gyermekeknek rendelkezniük kell minél szélesebb körben azokkal a képességekkel, készségekkel, melyek a sikereiket biztosítják. Ezek kibontakoztatása sok esetben spontán megtörténik, de előfordul egy kicsit meg kell segíteni néhány területen. Ennek kiváló módja a mozgásfejlesztés. A stúdióban ezek a foglalkozások abban különlegesek, hogy az esetlegesen fennmaradó úgynevezett csecsemő reflexek fokozatos leépítése mellett, bizonyos idegpályákat „dolgoztató” gyakorlatok kerülnek elő, és kiemelten fontos a játék is, ami az egésznek a keretét és a folyamatos motiváció meglétét biztosítja. Ez a drámajáték, ami áthatja a közös tevékenységeket. Ha a gyermek megtapasztalja, hogy amit csinál az öröm, akkor ezt át tudja vinni más tevékenységekbe is, amit végez.

A mozgásfejlesztő komplex foglalkozás, egy előre megtervezett mozgássor elvégzését jelenti, amelyek egymásra épülve a nagymozgásoktól elindulva, a finommozgás felé haladnak. Minden alkalommal előkerültek az egyensúlyi gyakorlatok, valamint olyanok, amelyek a figyelem, megfigyelőképesség, gondolkodás, emlékezet, monotónia tűrés fejlődését, valamint a mozgás és a beszéd összekapcsolását célozták, illetve ismételgetésük mindenkire jó hatást gyakorol. Ehhez kapcsolódik a játék, amely alkalomról-alkalomról alkalomra változik, a gyermekek egyéni igényei, szükségletei mentén. A foglalkozás zárásaként a gyermekek egy-egy feladatlapot, írásbeli feladatsort is kapnak, melynek tartalma kapcsolódik az aznapi gyakorlatokhoz, vagy a problémás területhez. Ezek kitöltése előkészíti már az iskolai tanuláshoz szükséges koordinációs és írómozgás fejlődését is.

Az iskolás gyermekek számára is ajánlott a módszer, amennyiben van olyan terület, a tanulás során, amivel kicsit jobban küszködnek. Számukra is komplex segítséget kívánunk nyújtani, a mozgásos feladatokkal ötvözött egyéni vizsgálaton alapuló személyre szabott fejlesztéssel, tanulástechnikai segítséggel.

A foglalkozásokat minden esetben megelőzi egy komplex állapotfelmérés, mely alapján elkészül a gyermekek egyedi tervezete, amelyet a csoportban, vagy egyéni fejlesztés során lesz lehetősége gyakorolni. A fejlesztés alapja a tehetséggondozás, hisz azt valljuk, hogy minden gyermek tehetséges valamilyen területen. Ezt erősítve, eredményesebben teljesítenek azokon a területeken, ahol még akadnak nehézségeik.

Szakember:

Iványi Viktória
I V Á N Y I    V I K T Ó R I A
gyógypedagógus
+36 30 632 6643
ivviki@gmail.com